Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Proceedings of 1st International Conference on Applied Innovation

Click the link below to download the proceedings:
https://www.dropbox.com/s/gnkr7vaf2l4dfj9/Proceedings%20of%201st%20International%20Conference%20on%20Applied%20Innovation.pdf?dl=0

Click the link below to read the proceedings as online eBook:
http://appliedinnovationresearch.blogspot.com 

2nd International Conference on Applied Innovation


The “Innovation and Entrepreneurship Unit”,
and the “Innovation Office”
of EPIRUS T.E.I.

are organising the

2nd International Conference on Applied Innovation
“Technological, economic and social perspectives
of innovative entrepreneurship
in Greece within the international environment”

Goals: The link of production and academic research through innovation. It is addressed to the academic (Universities) and business researchers (R&D).

Website: innovation-conference-epirus.blogspot.com

Date: 16-17/10/2015

 Location: T.E.I. of Epirus, Kostakioi Campus (central library), Arta.
As in the first International Conference on Applied Innovation, papers can be presented by the innovative electronic method provided by the «AnyMeeting» software, without authors’ physical presence.

Registration Fees: The participation and food (one fast meal during the break) are free for the participants whose papers will be accepted by the scientific committee.

Conference Topics:
1. Informatics
2. Economics (especially in financial - accounting)
3. Administrative sciences (especially in tourist business and applied foreign languages in management & commerce)
4. Agricultural Bio-Sciences (especially in crop science, animal production, aquaculture & fisheries, and floriculture & landscape architecture), renewable energy
5. Health Sciences (especially in nursing, speech & language therapy, and early childhood care)
6. Music (especially folk and traditional music)

Conference Proceedings:
1. All papers accepted by the Scientific Committee (1st selection) will be included in the volume of the conference proceedings, witch will be published at 16/10/2015.
2. Selected papers will be used (2nd selection) to issue an educational textbook in collaboration with the relevant publisher.
3. To the extent that the papers contain innovative applications and research results, or implementation proposals, it will be sought to be utilized by the local or wider area, productive base, in cooperation with relevant stakeholders (i.e. local Chambers, administrative and political-economic authorities with whom there is already a relevant collaboration).
We will announce bodies and companies which have shown interest in participating in the conference, where there will be a special session for presenting innovations as well as an exhibition of innovative products and applications.

Scientific Committee
Sotiropoulos Ioannis. Associate Professor, (Institutional Coordinator of the Innovation and Entrepreneurship Unit, TEI of Epirus - University of Patras)
Isada Fumihiko. PhD, Professor, (Kansai University, Japan)
Dimakis Nikolaos. Associate Professor and Interim Chair. (The University of Texas –Pan American, USA)
Vlachos Elias. (Reader in Logistics & Supply Chain Management, Newcastle Business School, Northumbria University, UK)
Georgakopoulos Georgios. Assistant professor, (University of Amsterdam)
Vrontis Demetrios. Professor, (University of Nicosia)
Lassithiotakis Konstantin. (VIA University College, Denmark)
Alba Robert Dumi. Prof As Dr, (Dean of Graduated School ”Ismail Qemali” Vlora University Albania, Management Department, Economy Faculty, Tirana University)
Khadija Ben Jbara. Phd Management Sciences, Associate professor, High School of Economic and Commercial Sciences (ESSEC Tunis)
Slim Khalbous. Professor, Institute of High Commercial Studies (IHEC Carthage Présidence Tunisie)
Steve Asikin. Lecturer, (Tech. Univ. Rep. Philippines, Univ. of Indonesia, Bandung Inst. of Tech.)
Sterling D. Allan. CEO, Pure Energy Systems (PES) Network, Inc.; Founder, New Energy Systems Trust, USA
Koval Oleksii. Public Research Centre Henri Tudor, Luxembourg
Kitsios Fotis. Assistant professor, (University Macedonia, Greece)
Massouras Theofilos. Assistant professor, (Agricultural University of Athens)
Yannenas Elias. Lecturer, (Aristotle University of Thessaloniki)
Tsampra Maria. Assistant professor, (University of Patras)
Kougias Ioannis. Professor, (TEI of W.Greece)
Voulgaris Fotini. Professor, (TEI of Crete)
Karafolas Symeon. Professor, (TEI of W.Macedonia)
Rafailidis Apostolos. Assistance Professor, (TEI of W.Greece)
Gikas Grigorios. Professor, (TEI of Epirus)
Frangos Christos. Professor, (TEI of Athens)
Zafiropoulos George. Professor, (TEI of Western Greece)
Vrahnakis Michael. Associate Professor, (TEI of Thessaly)
Stavroyannis Stavros. Professor, (TEI of Peloponnese)
Thanos Georgios. Professor, (TEI of Central Greece)
Makris Elias. Associate Professor, (TEI of Peloponnese)
Karavasoglou Anastasios. Professor, (Eastern Macedonia and Thrace TEI)
Hyz Alina. Professor, (Piraeus University of applied sciences -TEI of Piraeus)
Kargidis Theodoros. Professor, (ΑΤΕΙ of Thessaloniki)
Papadogonas Theodoros. Professor, (TEI of Central Greece)
Vasileiou Konstantinos. (TEI of W.Greece)
Papadiodorou George. Professor, (ΑΤΕΙ of Thessaloniki)
Ganas Ioannis. Associate Professor (Department of Accounting and finance,
 Vice President TEI of Epirus)
Skoufos Ioannis. Professor, (Department of Agricultural Technology, TEI of Epirus)
Vrionis George. Professor, (Department of Early Childhood and Care, TEI of Epirus)
Mantakas Marios. Assistant Professor, (Department of Computer Engineering, TEI of Epirus)
Tsakiris Dimitrios. Professor, (Department of Business Administration, TEI of Epirus)
Kokkonis George. Assistant Professor, (Department of Traditional Music, TEI of Epirus)
Naxakis Charis. Professor, (Department of Accounting and Finance, TEI of Epirus)
Kyritsis Konstantinos. Assistant Professor, (Innovation Office, MOKE TEI of Epirus)
Mantziou Stratoula. Professor, (Department of Early Childhood Education, TEI of Epirus)
Doumenis Gregory. Assistant Professor, (Department of Computer Engineering, TEI of Epirus)
 

Organizing Committee:
Sotiropoulos Ioannis, (TEI of Epirus)
Kyritsis Konstantinos, (TEI of Epirus)
Efkolidis Nikolaos, (TEI of W.Macedonia)
Araviadis Romanos –Vasileios, (Aristotle University of Thessaloniki)
Darousis Eleftherios, (Lancaster University)

Organizing Secretariat:
Kokinelli Emilia, Pafylias Stamatis, and the students: Tsolaridis Konstantinos, Tsiaousis Christos, Kappos Alexios, Koutonia Efstathia, Podias Konstantinos, Yiannou Evangelia, Terzitanou Anna, Ioannidou Eleni, Konsta Maria-Eleni, Tsakalis Konstantinos, Poimenidou Paschalia, Tanousias Athanasios, Mousta Krista

Call for Papers
Procedure of abstracts and full papers submission

Abstract submission: 30/04/2015
Full paper submission: 30/07/2015
Email address of submission: innovationofepirus@gmail.com
The results of review will be communicated, after their submission, for the abstracts no later than one week and for the full papers no later than one month.
These dates are indicative. In order to facilitate the process, we suggest to the contributors to submit their papers before the indicative date.

Registration Form:
So as to organize the accommodation in time, (for the coverage of food, cultural-music event costs etc.) it is better to send the full details of the author who will present the work and will come in Arta (not all the co-authors).
In order to avoid bureaucracy, as a registration, the following form filled should be sent, (as a second page) along with the submission of the abstract.
Paper Title
Surname
Name
Address
E-mail
Telephone:
Organization / University / TEI etc.
Position (e.g. assistant professor, PhD student)
Interest for staying the third day (Sunday 18/10/2015)

Author Guidelines - Paper Submission
Paper length
Full papers for presentation and publication should not exceed 15 pages in total (tables, figures and references included)
Abstract
Maximum 150 words
Keywords
Up to 6
Text format
Font «Times New Roman» in «Word for Windows», size 12, line spacing 1.5 and margins of 2.5 cm on all sides of A4 page.
Authors
The information about authors (affiliations) should be reported immediately after their name, with «Times New Roman» font and size 10.
Headings
Heading 1 in Bold, same size as the text
Heading 2 in Italics, same size as the text
References
References should be listed in alphabetical order. They are reported after the main body of the article.
Notes
Notes should be numbered consecutively. Utilize only endnotes, after the references, instead of footnotes.
Tables and Figures
Tables and figures should have two dimensions, created by computer (e.g. Microsoft Excel, Word Perfect, Corel, etc.). It is better to avoid colored tables and figures. The tables should have titles, be numbered (left aligned) and report the data sources. Figures should also have a title (the entire title center aligned) and reference of data sources. If there are footnotes to the table or the figure they should be placed below the table or figure without an empty line with font size 11.
Mathematical Equations
The equations are numbered consecutively, throughout the whole text. The equation number is placed within parentheses in the same line as the equation, after five (5) empty spaces and all this is aligned in the center. For all variables italics are used.
Appendices
Appendices are reported numbered on the next page after the end of “Tables” and “Figures”: Appendix A.
Template 
The next paper is an example 

2ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης ΚαινοτομίαςΗ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»
και το «Γραφείο Καινοτομίας»
του ΤΕΙ Ηπείρου

διοργανώνουν το

2ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας

«Τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές
της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα σε σχέση με τον διεθνή χώρο»

Στόχοι: Η σύνδεση παιδείας με παραγωγή μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε ερευνητές ακαδημαϊκού (ΤΕΙ και Πανεπιστημίων) και επιχειρησιακού χώρου (R&D).
Website: innovation-conference-epirus.blogspot.com

 Ημερομηνία: 16-17/10/2015

 Τόπος: ΤΕΙ Ηπείρου, Campus Κωστακιών (κεντρική βιβλιοθήκη), Άρτα.
Όπως και στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η καινοτομική μέθοδος ηλεκτρονικής παρουσίασης με το software «AnyMeeting», χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής των εργασιών.

 Κόστος: Η συμμετοχή και η διατροφή (ένα πρόχειρο γεύμα στο διάλειμμα του συνεδρίου) είναι δωρεάν για τους συνέδρους, των οποίων τα άρθρα θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή.

 Θεματικές ενότητες:
1. Πληροφορικής
2. Οικονομικών επιστημών (και ειδικότερα σε χρηματοοικονομικά - λογιστικά)
3. Διοικητικών επιστημών (και ειδικότερα τουριστικών επιχειρήσεων και εφαρμογών ξένων γλωσσών στη διοίκηση και στο εμπόριο)
4. Γεωπονικών βιο-επιστημών (και ειδικότερα σε φυτικής - ζωικής παραγωγής, ιχθυοκομίας, και ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου)
5. Επιστημών Υγείας (και ειδικότερα νοσηλευτικής, λογοθεραπείας και βρεφονηπιοκομίας)
6. Μουσικής (και ειδικότερα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής)

 Πρακτικά:
1. Όλα τα άρθρα που θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή (α΄ επιλογή) θα δημοσιευθούν στο τόμο των πρακτικών, ο οποίος θα εκδοθεί στις 16/10/2015.
2. Επιλεγμένα άρθρα θα αξιοποιηθούν (β΄ επιλογή) για την έκδοση διδακτικού εγχειριδίου σε συνεργασία με αντίστοιχο εκδοτικό οίκο. Διαδικασία έχει ήδη αρχίσει από το 1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας
3. Στο βαθμό που τα άρθρα περιέχουν καινοτομικές εφαρμογές και αποτελέσματα ερευνών ή προτάσεις εφαρμογής, θα επιδιωχθεί η αξιοποίησή τους από την παραγωγική βάση της περιοχής ή ευρύτερα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς (: Επιμελητήρια της περιοχής, Διοικητικές και πολιτικές-οικονομικές αρχές με τις οποίες υπάρχει ήδη σχετική συνεργασία).
Οι ανωτέρω φορείς καθώς και επιχειρήσεις έχουν δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο συνέδριο, όπου θα υπάρχει ειδική συνεδρία παρουσίασης καινοτομιών καθώς και έκθεση καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών.

 Επιστημονική επιτροπή
Σωτηρόπουλος Ιωάννης. Αναπληρωτής καθηγητής, (Ιδρυματικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ηπείρου, Greece)
Isada Fumihiko. PhD, Professor, (Kansai University, Japan)
Dimakis Nikolaos. Associate Professor and Interim Chair. (The University of Texas – Pan American, USA)
Vlachos Elias. (Reader in Logistics & Supply Chain Management, Newcastle Business School, Northumbria University, UK)
Georgakopoulos Georgios. Assistant professor, (University of Amsterdam)
Vrontis Demetrios. Professor, (University of Nicosia)
Lassithiotakis Konstantin. (VIA University College, Denmark)
Alba Robert Dumi. Prof As Dr, (Dean of Graduated School ”Ismail Qemali” Vlora University Albania, Management Department, Economy Faculty, Tirana University)
Khadija Ben Jbara. Phd Management Sciences, Associate professor, High School of Economic and Commercial Sciences (ESSEC Tunis)
Slim Khalbous. Professor, Institute of High Commercial Studies (IHEC Carthage Présidence Tunisie)
Steve Asikin. Lecturer, (Tech. Univ. Rep. Philippines, Univ. of Indonesia, Bandung Inst. of Tech.)
Sterling D. Allan. CEO, Pure Energy Systems (PES) Network, Inc.; Founder, New Energy Systems Trust, USA
Koval Oleksii. Public Research Centre Henri Tudor, Luxembourg
Κίτσιος Φώτιος. Επίκουρος καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Μασούρας Θεόφιλος. Επίκουρος καθηγητής, (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Γιάννενας Ηλίας. Λέκτορας, (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Τσάμπρα Μαρία. Επίκουρη καθηγήτρια, (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Κούγιας Ιωάννης. Καθηγητής, (ΤΕΙ Δ. Ελλάδας)
Ψιμάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή. Καθηγήτρια, (ΤΕΙ Κρήτης)
Καραφόλας Συμεών. Καθηγητής, (ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας)
Ραφαηλίδης Απόστολος. Επίκουρος καθηγητής, (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
Γκίκας Γρηγόριος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Ηπείρου)
Φράγκος Χρήστος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Αθήνας)
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
Βραχνάκης Μιχαήλ. Αναπληρωτής καθηγητής, (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Σταυρόγιαννης Σταύρος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Πελοποννήσου)
Θάνος Γεώργιος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
Μακρής Ηλίας. Αναπληρωτής Καθηγητής, (ΤΕΙ Πελοποννήσου)
Καρασαβόγλου Αναστάσιος, Καθηγητής, (ΤΕΙ  Αν. Μακεδονίας και Θράκης)
Χυζ Αλίνα. Καθηγήτρια, (ΤΕΙ Πειραιά)
Καργίδης Θεόδωρος. Καθηγητής, (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
Παπαδόγγονας Θεόδωρος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
Βασιλείου Κωσταντίνος. (ΤΕΙ Δ.Ελλάδας)
Παπαδιοδώρου Γεώργιος. Καθηγητής, (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
Γκανάς Ιωάννης. Αναπληρωτής καθηγητής, (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου)
Σκούφος Ιωάννης. Καθηγητής, (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕΙ Ηπείρου)
Βρυώνης Γεώργιος. Καθηγητής, (Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου)
Μάντακας Μάριος. Επίκουρος καθηγητής, (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου)
Τσακίρης Δημήτριος. Καθηγητής, (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ηπείρου)
Κοκκώνης Γεώργιος. Επίκουρος καθηγητής, (Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου)
Ναξάκης Χάρης. Καθηγητής, (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Ηπείρου)
Κυρίτσης Κωνσταντίνος. Επίκουρος καθηγητής, (Γραφείο καινοτομίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου)
Μάντζιου Στρατούλα. Καθηγήτρια, (Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου)
Δουμένης Γρηγόριος. Επίκουρος καθηγητής, (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου)

 
 
 Οργανωτική Επιτροπή:
Σωτηρόπουλος Ιωάννης, (ΤΕΙ Ηπείρου)
Κυρίτσης Κωνσταντίνος, (ΤΕΙ Ηπείρου)
Ευκολίδης Νικόλαος, (ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας)
Αραβιάδης Ρωμανός – Βασίλειος, (ΑΠΘ)
Δαρούσης Ελευθέριος, (LancasterUniversity)

 Οργανωτική Γραμματεία:
Κοκκινέλη Αιμιλία, Παφύλιας Σταμάτης, και οι φοιτητές: Τσολαρίδης Κωνσταντίνος, Τσιαούσης Χρήστος, Κάππος Αλέξιος, Κουτονιά Ευσταθία, Ποδιάς Κωνσταντίνος, Γιάννου Ευαγγελία, Τερζητάνου Αννα, Ιωαννίδου Ελένη, Κώνστα Μαρία-Ελένη, Τσακάλης Κωνσταντίνος, Ποιμενίδου Πασχαλιά, Τανούσιας Αθανάσιος, Μούστα Κρίστα.

Διαδικασία υποβολής περιλήψεων και εισηγήσεων
και διαδικασία κρίσης

Υποβολή περιλήψεων: 30/04/2015
Υποβολή εισηγήσεων: 30/07/2015
Διεύθυνση: innovationofepirus@gmail.com
Οι κρίσεις των περιλήψεων θα γίνονται το αργότερο εντός επταημέρου και των εισηγήσεων εντός ενός μήνα από τη λήψη.
Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Παρακαλούνται οι εισηγητές να στέλνουν τις εισηγήσεις τους πριν την ενδεικτική ημερομηνία.
Έντυπο συμμετοχής: Για την κάλυψη των εξόδων διατροφής, πολιτιστικής εκδήλωσης τέλους εργασιών κ.ά., καλό είναι να αποστέλλονται πλήρη στοιχεία των εισηγητών που θα παρουσιάσουν τις εργασίες και θα έρθουν στην Άρτα (όχι οι συν-συγγραφείς) ώστε να οργανωθεί έγκαιρα η διαμονή.
Αντί εντύπου συμμετοχής και προς αποφυγή γραφειοκρατίας, ταυτόχρονα με την υποβολή των περιλήψεων, πρέπει να αποστέλλεται ως β΄ σελίδα η εξής συμπληρωμένη φόρμα:
Τίτλος άρθρου
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση
e-mail
Τηλέφωνο
Φορέας/Παν/μιο-ΤΕΙ κ.τ.λ.
Ιδιότητα: (π.χ. επίκουρος καθηγητής, PhD student)
Ενδιαφέρον παραμονής και την τρίτη ημέρα (Κυριακή 18/10/2015)

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Μέγεθος κειμένων
Τα κείμενα που υποβάλλονται για παρουσίαση και δημοσίευση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15 σελίδες συνολικά (όπου περιλαμβάνονται οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και η βιβλιογραφία).
Περίληψη
Η περίληψη πρέπει να είναι έως 150 λέξεις.
Λέξεις κλειδιά
Έως 6.
Μορφή κειμένων
Γραμματοσειρά «Times New Roman» στο «Word for Windows», μεγέθους 12, με διάκενο μεταξύ των σειρών 1,5, περιθώρια 2,5 cm σε όλες τις πλευρές της σελίδας μεγέθους Α4.
Συγγραφείς
Τα στοιχεία των συγγραφέων αναφέρονται αμέσως μετά το όνομά τους, με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 10.
Τίτλοι
Κάθε πρωτεύων τίτλος να είναι σε έντονη γραφή και κάθε δευτερεύων σε πλάγια γραφή (Italics, όχι έντονη γραφή).
Βιβλιογραφία
Οι αναφορές πρέπει να είναι κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων των πρωτοαναφερόμενων συγγραφέων. Τοποθετούνται μετά από το κύριο σώμα του άρθρου.
Υποσημειώσεις
Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι αριθμημένες συνεχόμενα, σε όλο το κείμενο και όχι σελίδα προς σελίδα. Οι υποσημειώσεις τοποθετούνται μετά από το κύριο σώμα της εργασίας και μετά τη βιβλιογραφία. Να μην τοποθετούνται οι υποσημειώσεις στο κατώτατο σημείο κάθε σελίδας.
Πίνακες και γραφικές παραστάσεις
Οι πίνακες και γραφικές παραστάσεις να είναι δύο διαστάσεων, που έχουν δημιουργηθεί σε υπολογιστή (π.χ. με Microsoft Excel, Word Perfect, Corel κ.ά.). Οι έγχρωμοι πίνακες και γραφήματα καλό είναι να αποφεύγονται. Οι πίνακες πρέπει να έχουν τίτλους, να είναι αριθμημένοι (με αριστερή στοίχιση: Πίνακας 1.) και να αναφέρουν τις πηγές στοιχείων. Οι γραφικές παραστάσεις (: στοίχιση στο κέντρο) πρέπει να έχουν επίσης τίτλο και αναφορά πηγών. Εάν υπάρχουν υποσημειώσεις στον πίνακα ή τη γραφική παράσταση, αυτές δακτυλογραφούνται κάτω από τον πίνακα ή τη γραφική παράσταση χωρίς κενή σειρά με μέγεθος γραμματοσειράς 11.
Μαθηματικά/εξισώσεις
Οι εξισώσεις αριθμούνται συνεχόμενα, σε όλο το κείμενο και όχι σελίδα προς σελίδα. Ο αριθμός της εξίσωσης τοποθετείται μέσα σε παρένθεση, στην ίδια σειρά με τις εξισώσεις, μετά από πέντε (5) κενά διαστήματα και όλο αυτό στο κέντρο της σειράς. Για όλες τις μεταβλητές χρησιμοποιείται πλάγια γραφή.
Παραρτήματα
Τα παραρτήματα τοποθετούνται αριθμημένα στην επόμενη σελίδα μετά από το τέλος των πινάκων και των γραφικών παραστάσεων με τίτλο: Παράρτημα Α.
Η επόμενη εργασία είναι ένα παράδειγμα